مهمانپذیر ممتاز نصف جهان دارای 18اتاق مجهز به امکانات رفاهی مانند سرویس بهداشتی وتلویزیون ویخچال و...داخل هر اتاق.

سالهاست  افتخار میزبانی گردشگران ایرانی و خارجی را دارد.این مهمانپذیر در سال 1391 به مدت 5 ماه اقدام به تخریب و بازسازی اتاقها نمود تا بتواند خدماتی شایسته شما عزیزان را با کیفیت بالاتر ارائه دهد.